Společnost

Homosexuální pohádky?

Skutečnost, že se společnost naučila, reps. učí tolerovat anomálie lidského druhu není důvod pro to, abychom je přijímali a prezentovaly jako normální. Není to normální. Tak nás příroda stvořila, že jsme živočichem o dvou pohlavích a tento rozdíl a rozdíly ve stavbě těla obou pohlaví nás předurčují k plnění rozdílných úkolů jak po stránce biologické, […]

Přesunout se na začátek